โปรแกรมออนไลน์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง


CONSOL คือ ระบบควบคุม จัดการ บริหารงบประมาณ และประสานงานร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วย ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุน แต่เพิ่มกำไร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของท่าน


ทำความรู้จัก CONSOL SME


รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำความรู้จัก CONSOL


รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มผู้ใช้งานประสานงานร่วมกันทุกฝ่าย

CONSOL ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทราบข้อมูลในฐานข้อมูลชุดเดียวกัน

ไม่ต้องดาวน์โหลดให้ยุ่งยาก

CONSOL ใช้งานผ่าน Web Browser รองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์สื่อสาร

รู้รายรับ-รายจ่ายได้แบบ Real time

CONSOL เป็นโปรแกรมออนไลน์ ทราบข้อมูลทันทีหลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ใช้ได้กับกิจการรับเหมาทุกประเภท

CONSOL ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกิจการรับเหมาโดยเฉพาะและยังเหมาะกับธุรกิจรับเหมาทุกประเภท

เทียบงบได้อัตโนมัติ

CONSOL แสดงผลงบคงเหลือได้ตั้งแต่ขั้นตอนการขอซื้อPR และสรุปรายงานได้ทันที

ดูข้อมูลย้อนหลังได้ทุกเวลา

CONSOL ยังเปรียบเสมือนตู้เก็บเอกสารออนไลน์ ที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกทีทุกเวลา