กลุ่มผู้ใช้งาน CONSOL

CONSOL เป็นโปรแกรมออนไลน์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อกิจการรับเหมาก่อสร้าง ที่มีปัญหาการควบคุม จัดการ บริหารงบประมาณ ตั้งแต่กระบวนการขอซื้อ(PR) สั่งซื้อ(PO) จนถึงการชำระเงิน ดังนั้น CONSOL จึงเหมาะสมกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกขนาด ที่ต้องการตัวช่วยดีๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฝ่ายก่อสร้าง

ช่างควบคุมงาน

วิศวกรสนาม

วิศวกรโครงการ

ผู้จัดการโครงการ
ฝ่ายสำนักงาน

จัดซื้อ

บัญชี
ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหาร

CONSOL รองรับทุกอุปกรณ์สื่อสาร เช่น มือถือ Smartphone, Tablet, iPad, Notebook, PC เพื่อให้สามารถได้อย่างเหมาะสมกับแต่ล่ะฝ่าย เช่น ก่อสร้าง (โฟร์แมน วิศวกร), สำนักงาน (บัญชี, จัดซื้อ, ประมาณราคา, ธุรการ), บริหาร (ผู้จัดการโครงการ, หุ้นส่วน, เจ้าของกิจการ)